Úterní poledne (Togga, 2023)

Tyto stránky jsou snůškou nepromlčených snů, jež se mi vracejí po léta, mozaikou úzkostlivě zdokumentovaných detailů, z nichž nelze složit celistvý obraz, sborníkem vystříhaných pasáží z dialogů trháků Hollywoodu zlaté éry, zevrubnými studiemi promarněných dní, velkolepými živoucími bájemi, sbírkou neumělých skic mistrovských děl, zkondenzovaných krystalů reality, odpadků osamělých večerů, nepravd o psaní, prokazatelně nejvznešenějším a nejzbytečnějším řemeslu, lživými svědectvími naší doby, zátišími pokrytými měděnou patinou, veřejnou omluvou všem mým ženám za to, že jsem na ně používal laciné strategie, průvodcem ztrátou naivity v životě i umění, básněmi v přímém přenosu znásilněnými prózou.