Obnedělní chvilka poezie


Črty dosud nepublikovaných básní.